Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Teknikhistoria: Transporter

Teknikhistorien är fylld av saker som har inneburit stora revolutionerande framsteg i mänsklighetens historia. Teknik handlar om människans strävan efter utveckling. Det handlar om att tillverka, använda och förbättra! I den här filmen undersöker vi några olika transportmedel – ångmaskinen, bilen, tåget och flygplanet. Vi lär oss om bakgrunden till och uppkomsten av uppfinningarna och de människor som stod bakom teknikutvecklingen.

På vilket sätt var ångmaskinen en bidragande faktor till industriella revolutionen? Vad var det som gjorde bilen framgångsrik? Och hur länge varade den första flygturen? Det ska vi ta reda på i den här filmen om transporter.

Det här är en film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om teknikutveckling i ämnet teknik. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
https://create.kahoot.it/share/teknikhistoria-transporter-sol7580/f135de1d-a2e2-4e63-abf8-6b8edf3c7d4a

Kapitel:

- Inledning (00:00–00:44)
- Ångmaskinen (00:45–03:42)
- Bilen (03:43–07:08)
- Tåget (07:09–10:30)
- Flygplanet (10:31–14:15)
- Sammanfattning (14:16–Slut)

“En bra film om teknikhistoriens utveckling. Mycket bra bilder kopplat till manuset - speciellt de äldre bilderna som tydligt visar på utvecklingen. Jag skulle absolut visa denna film för mina elever när vi arbetar med utvecklingen av transporter på land.”

– Tekniklärare, högstadiet

Artikelnummer
Sol7580
200,00 kr

Vi ska lära oss om flera viktiga uppfinnare och uppfinningar! Vi tittar på historierna om ångmaskinen, bilen, tåget och flygplanet – och de människor som stod bakom teknikutvecklingen.

Undervisningen i teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Teknik, människa, samhälle och miljö
 Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Tekniska lösningar
 Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska system, till exempel informations- och kommunikationsteknik och transportsystem.

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 Kunskaper om hur teknik har utvecklats och utvecklas i samspel med det omgivande samhället samt kunskaper om befintlig teknik och aktuell teknikutveckling.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in