Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Teknikhistoria: Kommunikation och media – tidning, telegraf, telefon

Teknikhistorien är fylld av uppfinningar som har inneburit stora revolutionerande framsteg i mänsklighetens historia. I den här filmen ska vi lära oss om tidningen, telegrafen och telefonen. Vi går igenom bakgrunden till och uppkomsten av dessa uppfinningar och får veta vilka människor som stod bakom teknikutvecklingen.

Vad var speciellt med rotationspressen? Hur fungerar en telegraf? Vad sades i historiens första telefonsamtal? Vad är morsealfabetet? Det ska vi ta reda på i den här filmen.

Det här är en film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om teknikutveckling i ämnet teknik. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
https://create.kahoot.it/share/teknikhistoria-kommunikation-och-media-tidning-telegraf-telefon-sol7594/5afc5d91-e7f2-4f7e-83ff-f5105d0a522f

Kapitel:
Inledning (00:00–00:48)
Tidningen (00:49–04:34)
Telegrafen (04:35–09:03)
Telefonen (09:04–13:41)
Sammanfattning (13:42–Slut)

“Jag gillar alltid era filmer. Ni får till mycket information på kort tid. Bra och tydliga. Filmen passar eleverna på högstadiet. Denna film skulle jag vilja visa när vi pratar om kommunikation på tekniken i åk 7.”
– Tekniklärare, högstadiet

Artikelnummer
Sol7594
200,00 kr

I den här filmen får vi följa historien bakom tre viktiga tekniska framsteg inom kommunikation och media: tidningen, telegrafen och telefonen!

Undervisningen i teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Teknik, människa, samhälle och miljö
- Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Tekniska lösningar
- Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska system, till exempel informations- och kommunikationsteknik och transportsystem.

Teknik (Ur ämnets syfte)
Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
- Kunskaper om hur teknik har utvecklats och utvecklas i samspel med det omgivande samhället samt kunskaper om befintlig teknik och aktuell teknikutveckling.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in