Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Sovjetunionens fall

1991 drömde Sovjetrepublikerna om frihet och självständighet. Det blev sprickan som ledde fram till supermaktens fall samma år.

I utbildningsklippet möter du nyckelspelare som Michail Gorbatjov och Boris Jeltsin. Genom arkivbilder får du följa hur det folkliga upproret i Litauen ledde till att landet blev den första självständiga satellitstaten.

Till detta utbildningsklipp finns:

  • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper) Vi har i december 2023 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
  • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
  • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
  • Lärarhandledning
  • Manus
Artikelnummer
EDU991265
0,00 kr

Hur inleddes Sovjetunionens fall? Genom arkivbilder får du följa hur upproret i Litauen gjorde att landet blev den första självständiga satellitstaten.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Imperialism och världskrig, cirka 1850–1950

  • Europeisk nationalism, imperialism och framväxten av olika former av de­mo­krati och diktatur.

Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid

  • Kalla krigets konflikter samt nya maktförhållanden och utmaningar i värl­den efter det kalla krigets slut.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Beslutsfattande och politiska idéer

  • Vad begreppen demokrati och diktatur, monarki och republik samt par­la­men­tarism och presidentstyre innebär. Exempel på hur dessa olika stats- och styrelseskick kan fungera.

Historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll:

  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in