Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Så lagar du mat: Kokning

Varför tillagar vi egentligen mat? I den här filmen tar vi hjälp av syskonen Oskar och Felicia för att ta reda hur man går tillväga när man ska koka något.

Vi får både teoretiska och praktiska förklaringar och tips när vi följer med syskonen som kokar potatis. Filmen besvarar bland annat frågor som vad man ska tänka på när man kokar ett livsmedel, och förklarar begrepp som stärkelse, blanchera och provsticka.

En film för elever i mellan- och högstadiet när de läser hem- och konsumentkunskap.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

https://create.kahoot.it/share/sa-lagar-du-mat-kokning-sol7560/02c890da-581c-4eed-8738-1bac201c2d1f

Kapitel:
Inledning (00:00–00:55)
Varför tillagar vi mat? (00:56–03:14)
Kokning som matlagningsmetod (03:15–06:08)
Att koka (06:09–10:59)
Sammanfattning (11:00–Slut)

Citat:
“Bra med en introduktion om varför vi tillagar mat och vilka de tre vanligaste matlagningsmetoderna är. Det var fina bilder och ett lugnt tempo, lugn musik utan störande moment.”
– Hem- och konsumentkunskapslärare, högstadiet

“Bra film med bra innehåll.”
– Hem- och konsumentkunskapslärare, högstadiet

“Lärorik och tydlig!”
– Elev, åk 8

Artikelnummer
Sol7560
200,00 kr

Varför tillagar vi mat och hur går det till när man kokar något? Det får vi veta i den här filmen!

Undervisningen i hem- och konsumentkunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–6
Mat och matlagning
- Matlagning för olika sammanhang.
- Enkla metoder för matlagning, däribland bakning. Att planera, organisera och utvärdera arbetet.
- Enkla instruktioner och recept. Hur de kan läsas och följas samt vanliga begrepp för matlagning.
- Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
- Hygien och livsmedelssäkerhet i samband med hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Undervisningen i hem- och konsumentkunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Mat och matlagning
- Matlagning för olika behov och sammanhang.
- Livsmedels egenskaper och användningsområden.
- Val av livsmedel och metoder för matlagning, däribland bakning. Att planera, organisera och utvärdera arbetet.
- Instruktioner och recept. Hur de kan läsas och följas samt begrepp för matlagning.
- Samtal om upplevelser av smak, doft, konsistens och textur i samband med matlagning.
- Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
- Hygien och livsmedelssäkerhet i samband med hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Levnadsvanor
- Sammansättning av varierade och balanserade måltider och anpassning till individuella behov.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in