Så fungerar operativsystem

Dagens datorer är en blandning av olika typer av hårdvara och mjukvara, men det finns ett program som får dem att fungera tillsammans – operativsystemet!

Hur vet datorn hur den ska kommunicera med din nya skrivare? Hur kan datorn köra flera program samtidigt? Och vad är “virtuellt minne” för nåt? Det får vi reda på i den här filmen, som berättar hur operativsystem fungerar! Under filmen lär vi oss också vad CPU, RAM-minne, sekundärminne och hårdvara är för något.

Detta är en utmärkt film för högstadieeleverna när de läser om datorer i ämnet teknik.

Kapitel:
Inledning (00:00-03:36)
Komponenter i ett operativsystem (03:37-08:11)
Enhetshantering (08:12-09:26)
Användargränssnitt (09:27- 11:09)
Sammanfattning (11:10-SLUT)

Artikelnummer
Sol7504
200,00 kr

Dagens datorer är en blandning av hårdvara och mjukvara. Men det finns ett program som får dem att fungera tillsammans - operativsystemet! I den här filmen lär vi oss hur operativsystem fungerar.

Undervisningen i Teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

• Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.