Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Datornätverk

Datornätverk är grunden till all informations- och kommunikationsteknik. En förståelse för datornätverks viktigaste delar och funktioner är därför bra att ha.

Detta program ger en omfattande översikt av nätverk, trådlösa nätverk och mobila enheter. Vi går även igenom viktig maskin- och programvara, trådbundna och trådlösa protokoll samt nätverkssäkerhet.
Filmen riktar sig mot en målgrupp som är intresserad av att lära sig mer om IT och nätverk.

Kapitel:
- Översikt över nätverk (00:27)
- Trådlösa nätverk och mobila enheter (02:40)
- Viktiga hårdvaru- och mjukvarukomponenter (05:34)
- Trådburna och trådlösa protokoll (09:42)
- Fördelar och begränsningar hos trådburna och trådlösa nätverk (13:56)
- Säkerhetshot (15:35)

Artikelnummer
KMEDIA1531
200,00 kr

Detta program ger en omfattande översikt av nätverk, trådlösa nätverk och mobila enheter. Vi går igenom maskin- och programvara samt nätverkssäkerhet.

Teknik (åk 7-9)
• Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
• Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet.

Teknikprogrammet (gymnasiet)
”Inriktningen informations- och medieteknik ska ge kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den ska behandla datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.”

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in