Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Nationella minoriteter i Sverige

I den här filmen ska lära oss om de nationella minoriteterna i Sverige: samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Vi lär oss lite om varje minoritets historia samt minoriteternas särställning och rättigheter idag. Vi ska även få en sammanfattning över våra nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romska samt samiska. I filmen lär vi oss bland annat om finska krigsbarn, vad sápmi är för något samt att vi fått ord som “tjej” från romani.

En film för elever i mellan- och högstadiet i ämnena samhällskunskap och svenska. 
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz! 


Kapitel:
Inledning (00:00–00:46)
Vad är en nationell minoritet? (00:47–02:15)
Nationella minoritetsspråk (02:16–06:02)
Samer (06:03–08:10)
Judar (08:11–10:26)
Romer (10:27–12:33)
Sverigefinnar (12:34–14:37)
Tornedalingar (14:38–16:27)
Sammanfattning (16:28–SLUT)


”Den var bra, det var bilder och videos som gjorde att det blev roligare att titta på, det var inte bara en tråkig berättarröst.”
– elev, åk 7

”Jag tycker verkligen att dom fick med allt, dom var tydliga med allt och utvecklade saker. Dom använde ord som man har hört förut så man blev inte förvirrad pga orden.”
– elev, åk 7

”Den är lite lång men man får mycket information av den och man lär sig mycket, jag rekommenderar den starkt.”
– elev, åk 7

”Väldigt pedagogisk!”
– SO-lärare, högstadiet

“Filmen var intressant, man fick lära sig mycket!”
– elev, åk 6


Artikelnummer
KMEDIA1818
200,00 kr

Vi ska lära oss om de nationella minoriteterna i Sverige: samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Vi lär oss bland annat om Sápmi, finska krigsbarn och om de nationella minoritetsspråken.

Övergripande mål och riktlinjer:

Kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Individer och gemenskaper
• Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Rättigheter och rättsskipning
• De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Språkbruk
• Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Språkbruk
• Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in