Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Mentala genvägar – hur du fattar beslut

Forskning om den mänskliga hjärnan har nyligen påvisat ett antal mentala genvägar som vi använder när vi fattar beslut.
Vi använder dem dagligen, oftast helt omedvetet. Man kan se dem som motsvarigheter till döda vinklar och de ingår i hjärnans sätt att arbeta.
I den här filmen undersöker vi fem av de här osynliga verktygen, fem genvägar: Förväntan, tro, tillgänglighet, förankring och imitation.

Kapitel:
- Inledning (00:00)
- Genvägen förväntan (01:16)
- Genvägen tro (05:01)
- Genvägen tillgänglighet (09:23)
- Genvägen förankring (11:37)
- Genvägen imitation (13:31)
- Sammanfattning (15:46)

Artikelnummer
SOL7301
200,00 kr

I filmen undersöker vi hur vår hjärna fungerar när den sorterar ut information som vi tror är onödig. Detta kallas mentala genvägar och är viktigt att känna till när vi fattar beslut.

Genom undervisningen i Psykologi A (gymnasiet) ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• ha kunskap om och förståelse av hur människan uppfattar och tolkar sin omvärld och påverkas av den.


Många nationella gymnasieprogram ska innehålla marknadsföring (citat ur läroplanen):
Handelsprogrammet: ”… omfattar försäljning och logistik, marknadsföring och produktkunskap, branschkunskap, kundservice och affärsutveckling i olika former.”

Hantverksprogrammet: ”… från grundläggande företagsekonomi och marknadsföring till att skapa och behålla en kundkrets.”

Hotell- och turismprogrammet: ”Den ska också utveckla elevernas kunskaper i kommunikation, marknadsföring, försäljning och entreprenörskap.”

Ekonomiprogrammet: ”Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation.”

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto