Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Människans släktträd

Naturen genomgår en ständig förvandling, det som vi kallar för evolution. Arter förändras med tiden. Nya arter uppstår och andra dör ut. I den här filmen ska vi lära oss om några av människans förfäder, som till exempel Homo habilis och Neandertalmänniskan. Vi kommer bland annat att få se hur utvecklingen till upprätt gång innebar många anatomiska förändringar, samt hur utvecklingen av människoarternas hjärnor har sett ut genom historien. Vi lär oss också vad Out of Africa-hypotesen innebär.

Det här är en film främst för elever i högstadiet när de läser om biologi och världsbild i ämnet biologi.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!
https://create.kahoot.it/share/manniskans-slakttrad-sol7552/11ebd30c-ab0c-457b-9c9f-cc1c17aecb6f

Kapitel:
Inledning (00:00–01:17)
Homininernas släktträd (01:18–12:15)
Homo sapiens utbredning (12:16–Slut)

“Jag tycker filmen är intressant, den visar ett annat perspektiv än andra filmer man visat för elever tidigare. Det är mycket tydliga jämförelser i filmen så det blir enkelt för eleverna sedan att kunna jämföra de olika människosläktena och deras hjärnors utveckling.”
– NO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
SOL7552
200,00 kr

Var kommer homo sapiens ifrån? Vilka var våra förfäder och vad vet vi om dem? Det ska vi undersöka!

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Kropp och hälsa
Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Biologin och världsbilden
Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

Biologins metoder och arbetssätt
Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Naturkunskap 1a1 (Gy)

“Bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.”

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in