Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Den tidiga människans kulturella evolution

Vid sidan av människans biologiska evolution, har samtidigt en annan utveckling pågått – människans kulturella evolution. Med kulturell evolution menas överföringen av färdigheter och förmågor, beteenden, kunskaper och idéer. Till exempel kunskapen om hur man tillverkar ett verktyg! I den här filmen ska vi gå igenom några viktiga steg i den tidiga människans kulturella evolution. Som skapandet av stenverktyg, tämjandet av elden och grottmålningar. Vi tittar på många viktiga arkeologiska fynd och får även se både snidade figurer och flöjter – som skapades för 35 000 till 40 000 år sedan!

En film för elever i mellan- och högstadiet när de lär sig om människans historia samt historiska källor, såsom arkeologiska fynd.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!
https://create.kahoot.it/share/den-tidiga-manniskans-kulturella-utveckling/2423634f-8375-4fa3-a977-95f4793a5f03

Kapitel:
Inledning (00:00–04:11)
Stenverktyg (04:12–07:23)
Tämjandet av elden (07:24–09:04)
Målningar (09:05–11:19)
Figurer och instrument (11:20–13:19)
Sammanfattning (13:20–Slut)


“Bra med ett lugnt tempo och informativa bilder. Pedagogisk då den visade tydligt det man samtidigt berättade om.”
– Lärare, mellanstadiet

Artikelnummer
KMEDIA1832
200,00 kr

Filmen går igenom några viktiga steg i den tidiga människans kulturella evolution. Till exempel skapandet av stenverktyg, tämjandet av elden och grottmålningar!

Historia, hela grundskolan (Ur ämnets syfte):
“Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.”

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500
 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700
• Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto