Vi lär oss om: Fossil

Fossil kan berätta för oss om hur livet var för länge sedan. Men vad är fossil, hur bildas fossil och finns det fossil i Sverige?
I det här programmet undersöker vi dessa frågor, när vi lär oss om fossiler.

Kapitel:
- Inledning (00:00)
- Vad är fossil? (01:17)
- Hur bildas fossil? (02:37)
- Vad har vi för nytta av fossil? (04:51)
- Sammanfattning (06:30)

Artikelnummer
SOL7306
200,00 kr

I filmen undersöker vi vad fossiler är, hur de bildas och vad de kan berätta för oss om hur livet var för länge sedan.

Undervisningen i Biologi (mellanstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.