Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vi lär oss om: Luft

Luft är något som varken syns, smakar eller luktar. Men någonting måste det ju vara? Vad består luften egentligen av? Hur kan flygplan flyga? Det ska vi ta reda på!
Vi ska också gå igenom begrepp som lågtryck och högtryck samt titta närmare på hur olika väder uppstår.
Vi lär oss även att man kan ta tillvara på vindens energi i vindkraftverk och att luften kan sprida både pollen, frön och lukter!

Kapitel:
- Inledning (00:00 - 03:29)
- Varför behöver vi luft? (03:30 - 05:17)
- Vad är lufttryck? (05:18 - 07:21)
- Varför blir det olika väder? (07:22 - 09:16)
- Hur kan vi använda oss av luften? (09:17 - 11:01)
- Vad är luftföroreningar? (11:02 - 13:19)
- Sammanfattning (13:20 - SLUT)

Artikelnummer
SOL7403
200,00 kr

Luft är något som varken syns, smakar eller luktar. Men någonting måste det ju vara? Vad består luften egentligen av? Hur kan flygplan flyga? Det ska vi ta reda på!

Undervisningen i Fysik (lågstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

Undervisningen i Fysik (mellanstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
• Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. 

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto