Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Mikropartiklar i luften – Aerosoler

Luften består av nästan 80% kväve och cirka 20% syre. Men luften innehåller också mikropartiklar, som kommer från t.ex. vulkanutbrott, avgaser och dimma. I den här filmen lär vi oss om både flytande och fasta mikropartiklar, som kallas för aerosoler. Vi lär oss om hur aerosoler påverkar både klimatet och hälsan. Vi går också igenom hur vi i framtiden kan minska våra utsläpp av skadliga luftburna partiklar. Hur bildas moln med hjälp av aerosoler? Vad innebär "våtdeposition"? Och varför har dubbdäcksförbud införts på vissa platser i Sverige? Det ska vi ta reda på.

Filmen passar bra för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om kemin och fysiken i naturen och samhället. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz! 


Kapitel:
Inledning (00:00 - 03:59)
Vanliga aerosoler (04:00 - 09:44)
Aerosolernas påverkan på klimatet (09:45 - 11:42)
Aerosolernas påverkan på människors hälsa (11:43 - 14:02)
Framtiden (14:03 - SLUT)


Artikelnummer
KMEDIA1816
200,00 kr

Luften består av nästan 80% kväve och cirka 20% syre. Men luften innehåller också mikropartiklar som kommer från t.ex. vulkanutbrott, avgaser och dimma. Om flytande och fasta mikropartiklar, aerosoler.

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Kemin i naturen
• Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
• Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Kemin i vardagen och samhället
• Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.


Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Fysiken i naturen och samhället
• Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.


Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto