Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Lögner

Lögner är en animerad dokumentär om att ljuga som baseras på verkliga intervjuer. Filmen följer samma upplägg som i Jonas Odells tidigare film ”Aldrig som första gången!” som bland annat vann en Guldbjörn i Berlin och en Guldbagge.

Filmen är uppdelad i tre episoder. En inbrottstjuv, en oskyldig pojke och en kvinna som ljugit genom hela sitt liv berättar om sina lögner med stor närvaro och på ett uppriktigt sätt.

Del 1: Bedragaren - Kan ses från 13 år.
Del 2: Barnet som stjäl - Kan ses från 7-8 år.
Del 3: Tjejen som ljuger - Kan ses från 15 år.
Artikelnummer
KMEDIA1197
200,00 kr
Lögner är en animerad dokumentär om att ljuga som baseras på verkliga intervjuer. En inbrottstjuv, en oskyldig pojke och en kvinna som ljugit genom hela sitt liv berättar om sina lögner.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Individer och gemenskaper
• Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Rättigheter och rättsskipning
• Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Rättigheter och rättsskipning
• Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet.
Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Samhällsresurser och fördelning
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk
bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto