Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Kristendomens inriktningar: Protestantiska kyrkor

I den här filmen ska vi titta närmare på viktiga kännetecken hos protestantiska kyrkor. Vi lär oss om hur protestantismen växte fram, samt går igenom några olika grenar, som reformerta kyrkor och frikyrkor. Vilka är protestanternas heliga sakrament? Vem var Martin Luther? Det ska vi få reda på!

En film för högstadieelever när de läser religionskunskap.

Kapitel:
Om kristendomen (00:00-01:48)
Protestantiska kyrkor (01:49-02:31)
Grenar inom protestantismen (02:32-05:09)
Frikyrkor (05:10-07:23)
Viktiga kännetecken (07:24-09:53)
Kyrkliga ledare (09:54-11:08)
Kyrkorummet och gudstjänsten (11:09-11:51)
Tradition och förändring (11:52-13:01)
Var i världen finns anhängarna? (13:02-13:35)
Protestantiska kyrkor i Sverige (13:36-15:07)
Sammanfattning (15:08-SLUT)

”Den här filmen är jag jätteglad över och är en stor hjälp i att förklara protestantismens historia och dess olika grenar, dels i Sverige och dels i övriga världen.”
– SO-lärare, högstadiet

"Filmen var jättebra och förklarade på ett bra sätt hur de olika protestantiska kyrkorna uppstått och delat sig." 
– Elev, åk 8

"Kul animeringar som förklarade de protestantiska kyrkornas historia och uppkomst."
– Elev, åk 9


Artikelnummer
KMEDIA1745
200,00 kr

I den här filmen ska vi titta närmare på viktiga kännetecken hos protestantiska kyrkor. Vi får även veta mer om protestantiska grenar, som reformerta kyrkor och frikyrkor.

Undervisningen i Religionskunskap ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Religioner och andra livsåskådningar
• Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in