Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Kristendomens inriktningar: Ortodoxa kyrkor

Ordet ortodox betyder “renlärig”. De ortodoxt kristna menar att de står för den sanna, ursprungliga kristna tron. Till skillnad från den katolska kyrkan finns inte EN ortodox kyrka med en högste ledare. Istället finns det olika ortodoxa kyrkor i olika länder – som tillsammans utgör en andlig gemenskap.
I den här filmen ska vi lära oss mer om de ortodoxa kyrkornas gemensamma drag och traditioner. Vi tittar närmare på ikoner, kloster, munkar och nunnor. Vi går igenom traditioner som; dopet, myrrasmörjelsen och bikten. Vi lär oss även om begrepp som ikonostas, patriark och mysterium.

Kapitel:
Inledning (00:00-01:49)
Ortodoxa kyrkor (01:50-03:36)
Viktiga kännetecken (03:37-04:49)
Kloster, munkar och nunnor (04:50-05:36)
Mysterier (05:37-08:47)
Kyrkorummet (08:48-09:47)
Så firas en gudstjänst (09:48-11:54)
Tradition och förändring (11:55-13:11)
Var finns anhängarna? (13:12-14:10)
Ortodoxa kyrkor i Sverige (14:11-14:55)
Sammanfattning (14:56-SLUT)

Citat:
“Filmen underlättar verkligen undervisningen och levandegör och förklarar ämnet på ett pedagogiskt och roligt sätt!”
– Högstadielärare, ämneslärare samhällskunskap

“Det var intressant att se vad som händer i en ortodox kyrka, det var mycket färger, målningar, guld, tända ljus och rök. Jag kunde inget om det och man lärde sig mycket.“
– Elev, årskurs 8


Artikelnummer
KMEDIA1744
200,00 kr

I den här filmen ska vi titta närmare på viktiga kännetecken hos ortodoxa kyrkor. Vi får till exempel veta vilka ritualer och regler som gäller för ortodoxt kristna.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:


Religionskunskap (högstadiet)
• Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in