Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Ett annorlunda livsval – att leva som munk

Strax utanför Sala ligger Östanbäcks kloster – Svenska kyrkans enda munkkloster. Där lever Nils-Olov sitt klosterliv i stillhet, sedan drygt 40 år. Vad är det som får en nutida människa att välja att gå i kloster? Finns det något som skulle kunna få unga att göra det idag?

I filmen berättar Nils-Olov om sina livsval och hur det är att leva som kristen munk. Du hör även vanliga ungdomar ge sin syn på regler, avskildhet, stillhet och bön.

En diskussionsfilm om livsvalen vi gör och vilken betydelse de kan få.

Artikelnummer
Medix194
200,00 kr

Möt munken Nils-Olov från Svenska kyrkans enda munkkloster. I filmen berättar han om sina livsval och hur det är att leva som munk. Du får även höra ungdomar ge sin syn på bland annat bön.

Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Religioner och andra livsåskådningar
- Vad religion och livsåskådning kan betyda för människors behov av me­ning, gemenskap, identitet och förståelse av omvärlden.
- Tolkning av och samtal om religiös och livsåskådningsmässig symbolik och mening i Bibeln och andra religiösa urkunder, samt i ritualer och este­ti­ska uttryck.

Etik och livsfrågor
- Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar samt uti­från tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar. Sådana frå­gor kan till exempel handla om identitet, kärlek, sexualitet och meningen med livet.

Religionskunskap 1
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
- Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
- Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in