Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vi lär oss om: Den vetenskapliga metoden

Forskare använder en mängd olika redskap och metoder för att uppnå förståelse och kunskap. Den vetenskapliga metoden är en av dem. Det är en systematisk taktik för att lösa problem och besvara frågor.

I det här programmet tittar vi närmare på hur den vetenskapliga metoden fungerar. Vi lär oss vilka steg som ingår i den, t.ex. att formulera en hypotes och analysera data, samt hur vi kan använda den i vår vardag.

Kapitel:
- Frågeställning eller problem
- Insamling av information
- Formulera en hypotes
- Prövning av hypotesen
- Registrering och analys av data
- Dra en slutsats
- Acceptera eller avvisa hypotesen
- Sammanfattning

Artikelnummer
SOL7257
200,00 kr

Den vetenskapliga metoden är en systematisk taktik för att lösa problem och besvara frågor. I det här programmet tittar vi närmare på hur man kan använda metoden och hur den ser ut.

Undervisningen i Fysik (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering
• Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
• De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
• Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
• Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.


Undervisningen i Kemi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
• Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
• Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.


Undervisningen i Teknik (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto