Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Nanovetenskap

Vi får följa det som pågår inom nanovetenskapen – där man söker en bättre förståelse för material i nanostorlek – och nanotekniken, där man använder dessa rön för att skapa nya produkter. Men först får vi en förklaring till vad nanovetenskapen är för något.

Nanotekniken täcker ett stort område:
• det är inte begränsat till någon speciell vetenskap
• eller något speciellt material
• eller strukturell form
• eller tillverkningsprocess
• eller någon särskild typ av produkt

Vissa förutspår att nanotekniken kommer att ändra våra liv lika mycket som elektriciteten gjorde för hundra år sedan. Det återstår att se. Men det vi vet säkert är att när det gäller hur material uppför sig på nanonivå har nanovetenskapen och nanoteknikerna ännu bara skrapat på ytan.

Artikelnummer
Sol7017
200,00 kr

Vi får följa det som pågår inom nanovetenskapen – där man söker en bättre förståelse för material i nanostorlek –och nanotekniken, där man använder dessa rön för att skapa nya produkter.

Undervisningen i Fysik (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
• Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.


Undervisningen i Teknik (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto