Induktion

Vad har eltandborsten, spishällen och bromsarna på snabbtåget gemensamt? Jo, induktion!
I den här animerade filmen lär vi oss om hur induktion egentligen fungerar. Vi går igenom begrepp som Lorentzkraft, högerhandsregeln, växelspänning och virvelströmsbromsar. Vi lär oss även om hur generatorer och transformatorer fungerar.

Kapitel:
Inledning (00:00 - 00:58)
Magnetfält och Lorentzkraft (00:59 - 03:52)
Inducerad ström (03:53 - 06:35)
Generatorer och deras användningsområden (06:36 - 08:35)
Transformatorer och deras användningsområden (08:36 - 10:40)
Induktion i vardagen (10:41 - 12:11)
Virvelströmsbromsar och bromsenergiåtervinning (12:12 - SLUT)

Artikelnummer
SOL7482
200,00 kr

I den här animerade filmen lär vi oss om hur induktion egentligen fungerar. Vi går igenom begrepp som lorentzkraft, högerhandsregeln, växelspänning och virvelströmsbromsar.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:
Fysik (högstadiet)

• Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
• Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
• Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.

Teknik (alla åldrar)

Eleverna ska sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Teknik (högstadiet)

• Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.