Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Den onda cirkeln

Vem är den oväntade jihadisten? Ungdomar från hela Europa radikaliseras i det tysta, utan att deras föräldrar eller skolan märker något. De fiskas upp på internet och indoktrineras av extremister. När de reser till Syrien är det redan för sent. De lämnar sitt land och sin familj för att bli martyrer i det heliga kriget.

Rachel växte upp i en välutbildad judisk familj. Hon brukade spela musik, hade bra betyg i skolan och var en allmänt lycklig ung tjej. Tills en okänd kraft övertygar henne att konvertera till islam och bli en radikal jihadist, färdig att åka till Syrien och ge sig in i den militära kampen.

Genom Rachels berättelse, och andra unga människors historier, får vi uppleva hur påtryckningar kan få unga människor att radikaliseras och slutligen åka till ett land med en främmande religion som de inte vet något om. Dokumentären visar också hur samhället och moderna muslimer försöker agera mot detta fenomen.

”Filmen presenterade rekryteringsprocessen på ett begripligt sätt, innan jag såg filmen hade jag svårt att förstå varför unga i min ålder flyger till Syrien för att strida.”
– Kille 16 år, Nacka gymnasium

”Jag tycker att det är väldigt viktigt att filmen får stor spridning i Sverige, både för att unga ska förstå hur ens bekanta blir rekryterade och så att svenska myndigheter gör något åt detta.”
– Kille 17 år, Kungsholmens gymnasium

  

Globalamalen

Filmen tangerar de globala målen för hållbar utveckling nr 10 och 16.

Artikelnummer
ETS5058
200,00 kr

Vem är den oväntade jihadisten? En fransk dokumentär om vanliga tonåringar som lämnat sina familjer för att bli martyrer i det heliga kriget.

Religionskunskap Åk 7-9
• Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
• Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Samhällskunskap Åk 7-9
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Religionskunskap gymnasiet
• Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in