Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Allergi och överkänslighet i livsmedel

Allergi är den vanligaste kroniska sjukdomen i Sverige. Mer än vart tredje barn har allergi och en del lever med ständig oro för att få i sig något som ger en allergisk reaktion. I värsta fall kan en sådan reaktion innebära livsfara.

Den här filmen ger dig en grundlig introduktion i ämnet. Den tar upp skillnaden på överkänslighet och allergi, vilka som är våra vanligaste allergener och vilka symptom en allergisk reaktion kan ge. Du får också ett antal konkreta råd och tips för att hantera livsmedel i en skolmiljö.

Artikelnummer
KMEDIA1383
200,00 kr

Filmen visar hur man ska hantera livsmedel i skolmiljö med utgångspunkt från allergier och vilka symptom en allergisk reaktion kan ge. Viktig film för vuxna som arbetar med barn.

Undervisningen i Biologi (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

Kropp och hälsa
• Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Undervisningen i Hem- och konsumentkunskap (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

Mat, måltider och hälsa
• Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.

Miljö och livsstil
• Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Undervisningen i ämnet naturkunskap (gymnasiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

4. Kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess växelverkan med omgivningen.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in