Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vi lär oss om: Våra sinnen

I det här programmet lär vi oss om våra sinnen, hur viktiga de är för oss och hur de samlar information om världen omkring oss. Vad hinner egentligen hända i kroppen innan vi uppfattar en lukt? Hur fungerar vår syn och hur kan vi känna smak?

Med hjälp av animeringar utforskar vi örat, ögat, smaksinnet, luktsinnet och känselsinnet. Vi lär oss om dessa sinnens och sinnesorgans egenskaper och uppbyggnad.

Kapitel:
- Inledning
- Vårt nervsystem
- Våra sinnesorgan
- Vår hörsel
- Vår syn
- Vår smak
- Vår lukt
- Vår hud
- Sammanfattning

Artikelnummer
Sol7226
200,00 kr

Det här programmet går igenom våra sinnen och sinnesorgan. Vi lär oss om örat, ögat, smaksinnet, luktsinnet och känselsinnet. Hur fungerar dessa och hur samlar de information om världen omkring oss?

Undervisningen i Biologi (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
• Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.


Undervisningen i Biologi (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
• Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto