VI lär oss om: Världens längsta floder - tre hotade vattendrag

Floder befinner sig i ständig rörelse och är bland de mest dynamiska biosfärerna på jorden. I den här filmen tittar vi närmare på jordens tre längsta floder; Amazonas, Nilen och Chang Jiang. Vi lär oss bland annat vilken roll floder har spelat för oss människor och hur vi i sin tur påverkar floder. Vi går också igenom begrepp som delta, avrinningsområde och källa.

Filmen passar elever i mellan- och högstadiet när de läser om geografi.

Kapitel:
Inledning (00:00-01:08)
Vad är en flod? (01:09-04:14)
Amazonfloden (04:15-07:00)
Nilen (07:01-10:50)
Chang Jiang (10:51-13:50)
Sammanfattning (13:51-SLUT)

“Modern och tidsenlig. Tydlig. Bra att använda i skolan!”
– Lärare, högstadiet

“Den var bra och tydlig! Väldigt bra att den tog upp miljöfrågor.“
– Elev, åk 8


Artikelnummer
Sol7502
200,00 kr

Floder befinner sig i ständig rörelse och är bland de mest dynamiska biosfärerna på jorden. I den här filmen tittar vi närmare på jordens tre längsta floder; Amazonas, Nilen och Chang Jiang.

Geografi - ur ämnets syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om varför intressekonflikter om naturresurser uppstår.


Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att (alla åldrar):

• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.


Undervisningen i Geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Livsmiljöer
• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.


Undervisningen i Geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
• Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.