Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Uppfinnarna som förändrade världen, del 3: Transporter

Nya uppfinningar har gjort det lättare att ta sig från punkt A till punkt B, och den tekniska utvecklingen har förändrat bilden av vår omvärld.

Richard Trevithick - tåg. Richard Trevithick satte hjul på ångmaskinen och uppfann därigenom ångloket.
Henry Ford - löpande bandet. Fords idé revolutionerade den industriella massproduktionen av varor.
Orville och Wilbur Wright - flygplan. De hade en cykelverkstad, men drömde om att få vingar. Bröderna Wright uppfyllde sin dröm och lärde människan att flyga.
Igor I. Sikorsky - helikopter. Igor I. Sikorsky byggde den första fungerande helikoptern.
Robert H. Goddard - den moderna raketen. Robert Goddard uppfann den moderna raketen och öppnade vägen till nya världar.

Forskningen går hela tiden framåt, ledd av uppfinnare med stor intelligens och stora visioner. De har förbättrat våra liv och skyddar vår framtid. Den här serien om fyra delar handlar om några av de uppfinnare som påverkat världens utveckling.

Artikelnummer
KMEDIA1088
200,00 kr

Nya uppfinningar har gjort det lättare att ta sig från punkt A till punkt B, och den tekniska utvecklingen har förändrat bilden av vår omvärld.

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Undervisningen i Teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in