Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Uppfinnarna som förändrade världen, del 2: En ny värld

Ett par konservburkar och ett snöre är inte tillräckligt längre. Från den första ljudinspelningen till e-posten har de stora uppfinnarna gång på gång förvandlat våra sätt att leva och kommunicera på.

Gordon Gould upptäckte en mycket komplicerade teknik -lasern.
Leo Baekeland uppfann vår tids mest användbara material - plast. Plast en av vår tids mest användbara material och används i fler tillverkningsmetoder än vi kan räkna upp.
Leo Szilard lanserade idén bakom klyvningen av atomen och ägnade sedan resten av sitt liv åt att kämpa mot användningen av atombomben.
William Shockley revolutionerade teknologin när de uppfann transistorn.

Forskningen går hela tiden framåt, ledd av uppfinnare med stor intelligens och stora visioner. De har förbättrat våra liv och skyddar vår framtid. Den här serien om fyra delar handlar om några av de uppfinnare som påverkat världens utveckling.

Artikelnummer
KMEDIA1085
200,00 kr

Ett par konservburkar och ett snöre är inte tillräckligt längre. Från den första ljudinspelningen till e-posten har de stora uppfinnarna gång på gång förvandlat våra sätt att leva och kommunicera på.

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Undervisningen i Teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto