Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Uppfinnarna som förändrade världen, del 4: Läkarvetenskapen

Från genteknik till mediciner som stoppar epidemier – läkarvetenskapens framsteg har förbättrat våra liv radikalt.

Herbert Boyer och Stanley Cohen – genteknik. De två läkarna gav upphov till en helt ny vetenskap när de blev de första som genomförde genetisk manipulation.
Alexander Fleming – penicillin. När en märklig mögelsvamp förstörde ett experiment slängde Fleming inte provet. Istället upptäckte han penicillinet, vilket blev ett botemedel mot oräkneliga infektionssjukdomar.
Charles Drew – blodbank. Trots samhällets fördomsfulla motstånd lyckades den här innovativa läkaren besegra de sociala hindren och skapa världens första blodbanker.
Jonas Salk – poliovaccin. På 1950-talet var polio alla föräldrars mardröm. Tack vare dr Salk och hans poliovaccin blev världen en lite säkrare plats.

Forskningen går hela tiden framåt, ledd av uppfinnare med stor intelligens och stora visioner. De har förbättrat våra liv och skyddar vår framtid. Den här serien om fyra delar handlar om några av de uppfinnare som påverkat världens utveckling.

Artikelnummer
KMEDIA1089
200,00 kr

Från genteknik till mediciner som stoppar epidemier – läkarvetenskapens framsteg har förbättrat våra liv radikalt.

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Undervisningen i Teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Ur examensmål - Vård- och omsorgsprogrammet

"Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser."

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto