Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

The Great Flop – hur påverkas vi av porren?

Idag har vi tillgång till internet varsomhelst och närsomhelst. Med internet kommer också en obegränsad tillgång till porr. Detta har gjort porrindustrin till en av de mest lönsamma i världen, men till vilket pris?

Hos både unga och vuxna riskerar porren att skapa orealistiska förväntningar på både sex och dem själva. Detta kan ge negativa konsekvenser på både sexliv och kärleksrelationer.

I den här dokumentären får vi följa Eugène när han möter sexologer och andra experter som slår hål på fördomar kring ämnet men som också visar på de problem som kan uppkomma. Vi får också höra om ungdomars erfarenheter kring porr.

Med sitt humoristiska tilltal hjälper The Great Flop till att påminna unga om att porr inte är verkligheten.

Artikelnummer
ETS5203
200,00 kr

Porren skapar orealistiska förväntningar på sex. Detta kan få negativa konsekvenser på både sexliv och kärleksrelationer.

Övergripande mål och riktlinjer, hela grundskolan
- Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper inom området sexualitet, samtycke och relationer samt om hedersrelaterat våld och förtryck.

Ur skolans uppdrag
- Skolan har ett ansvar för att eleverna återkommande under skolgången får möta frågor som rör sexualitet, samtycke och relationer. Utbildningen ska därigenom främja alla elevers hälsa och välbefinnande samt stärka deras förutsättningar att göra medvetna och självständiga val. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för egna och andras rättigheter och förmedla betydelsen av att sexualitet och relationer präglas av samtycke. I utbildningen ska maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck kritiskt granskas. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7−9
Kropp och hälsa
- Människans reproduktion, sexualitet och identitet samt frågor om relationer, kärlek, ansvar, samtycke och ömsesidighet. Sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7−9
Individer och gemenskaper
- Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.

Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7−9
Etik och livsfrågor
- Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar. Sådana frågor kan till exempel handla om identitet, kärlek, sexualitet och meningen med livet.

Naturkunskap 1a1/1b, centralt innehåll
- Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in