Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Svenska våtmarker

Svenska våtmarker har stor biologisk mångfald och är enormt viktiga för ekosystem och näringsvävar. I Sverige har det historiskt funnits gott om våtmarker, men de senaste hundra åren har många av dem torrlagts.

I det här utbildningsklippet får du bland annat veta vad våtmarker är, var de finns och vilken påverkan de har på miljön. Du får även veta varför det har blivit allt viktigare att återställa svenska våtmarker genom att återväta dem.

Till detta utbildningsklipp finns:

 • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper) Vi har i december 2023 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
 • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
 • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
 • Lärarhandledning
 • Manus
Artikelnummer
EDU991254
0,00 kr

I det här utbildningsklippet lär du dig vad svenska våtmarker är och vad som gör dem speciella.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Natur och miljö

 • Bio­logisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars sam­spel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till natur­bruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Natur och miljö

 • Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och till­gäng­liga resurser.
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av bio­logisk mångfald och ekosystemtjänster.

Biologi 1 ska behandla följande centrala innehåll:
Ekologi

 • Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.
 • Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.
 • Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta.
 • Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in