Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Dammens ekosystem

I Sverige finns det cirka 10 000 dammar. Även om många av dem inte längre används av oss människor finns de fortfarande kvar i naturen.
I det här utbildningsklippet besöker vi en ganska typisk damm och undersöker dess ekosystem. Du lär dig vad som påverkar livet i dammen, som tillgång till solljus och sötvatten. Du får också se exempel på hur en näringskedja och näringsväv ser ut i en damm.

Till detta utbildningsklipp finns:
- Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har i juni 2021 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
- Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
- Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
- Lärarhandledning
- Manus

Artikelnummer
EDU991180
0,00 kr

I det här utbildningsklippet lär vi oss om dammens ekosystem.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Natur och samhälle

  • Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Natur och samhälle

  • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in