Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Näringskedjor och näringsvävar

Överallt i naturen finns det olika slags ekosystem. I dessa överförs energi mellan levande organismer, genom näringskedjor och näringsvävar. Men hur fungerar de – och vad skiljer dem åt?

I det här utbildningsklippet visar vi exempel på näringskedjor och näringsvävar, samt tittar närmare på vad producenter, växtkonsumenter, predatorer, toppkonsumenter och destruenter är.

Till detta utbildningsklipp finns:
- Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
- Klippkoll lärarinfo (facit quiz)
- Lärarhandledning

Artikelnummer
EDU991134
0,00 kr

I det här utbildningsklippet visar vi exempel på näringskedjor och näringsvävar, samt tittar närmare på vad producenter, växtkonsumenter, predatorer, toppkonsumenter och destruenter är.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Natur och samhälle
• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Natur och samhälle
• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in