Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Hotet mot ålen

Den europeiska ålen Anguilla anguilla lever i stora delar av Europas vatten. Ålbeståndet är idag akut hotat.

I det här utbildningsklippet får du möta en av de märkligaste invånarna i svenska vatten! Du lär dig om ålens fortplantning och livscykel. Men utbildningsklippets fokus är att visa hur våra cirka 2 000 vattenkraftverk hotar ålens överlevnad!

Filmmaterialet är hämtat från Fiskarnas rike – ett treårigt filmprojekt där natur- och dokumentärfilmaren Martin Falklind utforskat Sveriges vattenmiljöer.

Till detta utbildningsklipp finns:

 • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper) Vi har i november 2022 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
 • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
 • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
 • Lärarhandledning
 • Manus
Artikelnummer
EDU991246
0,00 kr

Utbildningsklippet tar övergripande upp ålens livscykel och fortplantning, samt visar hur Sveriges vattenkraftverk är ett hot mot beståndet.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Natur och miljö

 • Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser.
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Biologi 1 ska behandla följande centrala innehåll
Ekologi

 • Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.
 • Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.
 • Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta.
 • Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.

Evolution

 • Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras betydelse för artbildning.
 • Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in