Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vi lär oss om: Svampar

Svamparna är varken växter eller djur, utan tillhör ett eget rike. Denna film tar upp svamparnas kännetecken och uppbyggnad samt viktiga funktioner både i naturen och för oss människor.

Genom tydliga animationer och fina bilder gör vi en djupdykning ner i svamparnas värld. Vi lär oss mer om bl.a. mycel, mykorrhiza, lavar, jästsvamp och mögelsvamp, samt vad man ska tänka på när man är ute och plockar svamp.

Kapitel:
- Kännetecken och uppbyggnad
- Mykorrhiza
- Lavar
- Svampar som nedbrytare
- Svampar som biotekniker
- Gift och medicin
- Svampplockning

Artikelnummer
SOL7256
200,00 kr

Med fascinerade animeringar lär vi oss om svamparnas utseende, egenskaper och funktioner i naturen. Filmen tar upp jästsvamp, mögelsvamp, mycel och vad man ska tänka på när man plockar svamp.

Undervisningen i Biologi (mellanstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Undervisningen i Biologi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
• Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokalaekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in