Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Lavar och mossor

Tänk dig organismer som vi kan hitta nära Sydpolen, i djungeln och vid vulkaner. Organismer som bara växer några millimeter per år, men som kan leva i tusentals år. Nu ska vi få lära oss om lavar och mossor!

Lavar och mossor liknar varandra till utseendet men de är helt olika. Mossa är en växt – och lav är en organism där en eller flera svampar lever ihop med alger eller bakterier. Tillsammans med en biolog beger vi oss ut i naturen för att se vilka lavar och mossor som lever i Sverige – vi får se hur de ser ut, vilka egenskaper de har och hur de skiljer sig åt!

Artikelnummer
Medix177
200,00 kr

Tillsammans med en biolog beger vi oss ut i naturen för att se vilka lavar och mossor som lever i Sverige och lär oss om dem!

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3

Året runt i naturen
 Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.
 Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Natur och miljö
 Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
•  Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in