Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Smitta i barngrupper

Alla barn råkar då och då ut för infektioner. I genomsnitt har barn sex till åtta luftvägsinfektioner under sina fyra första levnadsår.

För att undvika att de får fler infektioner kan man i förskolan vidta åtgärder för att förebygga och undvika att smitta sprids vidare. Den här filmen ger dig en inblick i hur man kan bryta smittvägar och minska risken för spridning av infektioner inom barngrupper.

Filmen vänder sig främst till all personal och studerande som arbetar inom barnomsorgen, men även till andra som arbetar med unga samt för föräldrar.

Bra fokus på rutiner som kan minska sjukfrånvaron! En lättförståelig och positiv film som jag även tror att föräldrar skulle uppskatta. – Förskollärare, Mosebacke Förskolor i Stockholm

Kapitel:
- Introduktion (00:00)
- Kontaktsmitta (01:29)
- Droppsmitta (06:10)
- Luftburen smitta (06:48)
- Livsmedelsburen smitta (07:43)
- Infektionsutbrott (08:11)
- Mag- och tarminfektioner (09:35)

Artikelnummer
KMEDIA1532
200,00 kr

Den här filmen ger dig en inblick i hur man kan bryta smittvägar och minska risken för spridning av infektioner inom barngrupper.

Biologi (grundskolan)
• Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Examensmål för Barn- och fritidsprogrammet
• Kunskaper om människors hälsa och levnadsvanor och om olika former av hälsofrämjande arbete är också centralt inom programmet. Arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor ska ingå i utbildningen för att

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto