Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Barns utveckling - de första sju åren

I den här filmen dyker vi ned i barns utveckling. Vi går igenom hjärnans utveckling, motorisk utveckling, socioemotionell utveckling och kognitiv utveckling. Tillsammans med experter reder vi ut begrepp och frågeställningar.

Vilken miljö är den bästa för ett barns hjärna att utvecklas i? Hur fungerar reflexrörelser hos nyfödda och hur kan man upptäcka anknytningsproblem i förskolan? Hur bemöter man barn med annorlunda temperament? Filmen presenterar en lättbegriplig sammanfattning av den här fascinerande delen i en människas liv. Den utgår ifrån vad som betonas i läroplan och på lärarutbildningar och från det aktuella forskningsläget inom varje område. Filmen riktar sig till vuxna som arbetar med yngre barn och de som studerar på t.ex. Barn- och Fritidsprogrammet.

”Wow - vilken film! Vi tycker att filmen är omfattande om barns utveckling. Den är varm och ger en god känsla. ALLT är bra i filmen när man läser till förskollärare.”
- Studerande på förskollärarprogrammet i Falun

”Bra och intressant. Skönt att som lärare färska upp minnet lite. Filmen är innehållsrik, den är lätt att ta till sig och modern. Filmen förklarar på ett bra och enkelt sätt hur barns utveckling fungerar.”
Lågstadielärare, Falun

”Filmen intresserade och engagerade mig både som förskollärare och nybliven förälder.  Jag tycker filmen visade på barns utveckling på ett pedagogiskt sätt som var lätt att ta till sig. Filmen ger en bra förståelse för barns utveckling under de första sju viktiga åren.”
– förskollärare, Göteborg

Kapitel:
Inledning (00:00 – 00:51)
Del 1: Hjärnan (00:52 – 05:47)
Del 2: Kognitiv utveckling (05:48 – 11:25)
Del 3: Motorisk utveckling (11:26 – 16:34)
Del 4: Socioemotionell utveckling (16:35 – SLUT)


Artikelnummer
KMEDIA1686
200,00 kr

Vi ska titta närmare på barns utveckling. Vi går bl.a. igenom barnets motoriska, kognitiva och socioemotionella utveckling. Tillsammans med experter reder vi ut begrepp och frågeställningar.

Undervisningen i Barn- och Fritidsprogrammet (gymnasiet), inriktningen Pedagogiskt arbete ska behandla följande innehåll enligt läroplan
”Inriktningen pedagogiskt arbete ska ge kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Den ska förbereda eleverna för arbete till exempel som barnskötare i förskolan eller elevassistent i skolan.”

Pedagogiskt arbete - Idrott och hälsa
”Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar intresse för och förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som en källa till välbefinnande.”

Pedagogiskt arbete - Pedagogik
”Undervisningen i ämnet pedagogik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människor lär, utvecklas och socialiseras i olika sammanhang samt kunskaper om olika teorier om det.”

”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om människors interaktion och kommunikation samt om pedagogiskt ledarskap.”

• Barns lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang och utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv. • Barns olika uppväxtmiljöer och levnadsvillkor och hur samhällsförändringar har påverkat detta. • Innebörden och betydelsen av barns interaktion i kamratgrupper samt skapandet av kamratkulturer. • Vuxnas betydelse för barns lärande och växande.

”I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur värderingar och kunskaper skapas, lever kvar och förändras inom olika kulturer, samhällen, institutioner och grupper av människor. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om människors liv och växande i olika miljöer.”

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in