Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Entreprenörskap i fokus: För lärare

Vad är entreprenöriellt lärande? Varför och hur vill Skolverket att detta ska implementeras? Genom intervjuer med representanter från Skolverket får vi bättre förståelse för vad reformen innebär. Den här filmen visar konkreta exempel på hur lärare kan arbeta entreprenöriellt. Begreppet gås igenom och vi får reda på vad det egentligen innebär. Vi får följa lärare som idag redan arbetar med detta, men även lärare och rektorer från skolor som ligger i startblocken. Filmen riktar sig till lärare och skolledare som vill väva in det entreprenöriella tänket i sin undervisning och behöver goda råd och exempel för att komma igång.

Artikelnummer
KMEDIA1371
200,00 kr

Vad är entreprenöriellt lärande? Genom intervjuer med representanter från Skolverket och lärare som arbetar entreprenöriellt får vi bättre förståelse för vad begreppet innebär och goda råd på vägen.

Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling... Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Samhällsresurser och fördelning
• Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

Gymnasieskolans värdegrund och uppgifter

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. Därigenom ökar elevernas möjligheter att kunna starta och driva företag. Entreprenöriella förmågor är värdefulla för arbetslivet, samhällslivet och vidare studier.

Undervisningen i samhällskunskap (gymnasiet) ska behandla följande centrala innehåll:

• Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in