Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Barnolycksfall

Om man vet hur man ska hjälpa sitt eller andras barn i en nödsituation med snabba och riktiga åtgärder kan man rädda liv. Ibland gäller det minuter eller sekunder när olyckan är framme.

Målsättningen med den här informationsfilmen är att skapa trygghet och handlingskraft hos föräldrar, far - och morföräldrar, lärare, barnvakter samt till alla in­stanser i samhället som kommer i kontakt med barn. Informationsfilmen innehåller utbildning i första hjälpen som man kan göra i hemmet eller på arbetsplatsen innan ambulans kommer samt visar vad man bör tänka på och därmed ge verktyg för att kunna förebygga olyckor. Inger Sjögren, ambulanssjuksköterska, berättar och visar på dockor, varvat med bilder och grafik.

Artikelnummer
KMEDIA1170
200,00 kr
Informationsfilmen innehåller utbildning i första hjälpen som man kan göra i hemmet eller på arbetsplatsen innan ambulans kommer, samt visar vad man bör tänka på för att kunna förebygga olyckor.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Kropp och hälsa
• Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Ur examensmål vård- och omsorgsprogrammet

"Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser."

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

4. Kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess växelverkan med omgivningen.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto