Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Slöjdhantverk: Ossian – Trä och smide

Ossian måste vara rädd om sina händer – för det är de som han arbetar med. Ossian visar några saker han har skapat och berättar om känslan av att alltid ha velat skapa själv med händerna. Han har studerat både trähantverk och smideshantverk. Han visar sin verktygskista som han gjort själv och olika verktyg han använder. Vissa verktyg har han gjort själv – som en slägga som väger två kilo. Sen spelar han saxofon också!

Artikelnummer
SOL7439
200,00 kr

Ossian arbetar med sina händer. Han har studerat både trähantverk och smideshantverk. Vi får bland annat se verktygskistan som han gjort själv och olika verktyg han använder.

Undervisningen i Slöjd (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
• Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
• Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
• Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
• Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.

Hantverksprogrammet (gymnasiet) examensmål enligt läroplan:

”Eleverna ska få förutsättningar att utvecklas inom yrket och bli väl förberedda inför framtida förändringar genom att lära sig materialens olika egenskaper, materialutveckling, tekniker och teknikutveckling, men också genom kunskaper om tradition och kulturarv.”

”Utbildningen ska också leda till att eleverna förstår hantverkarens roll i samhället…”

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in