Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Om Kunskapsmedia Group

Kunskapsmedia Group är en producent och distributör på den institutionella marknaden. Vi producerar utbildningsfilmer och utbildningsklipp, samt distribuerar även spelfilmer och dokumentärer till skolor, AV-/Mediacentraler, företag och organisationer.

Verksamheten startade 2003 och består nu av fem varumärken; Kunskapsmedia, Solfilm Media, ETS Media, Medix och Eduklips. 2021 fick företaget en ny ägare, Eduflix Group.

Tillsammans har vi cirka 1 000 filmer och 500 filmklipp inom de flesta skolämnen för grundskola och gymnasium. Varje termin lanserar Kunskapsmedia Group ca 50 nya filmer och klipp. Vi distribuerar även några av våra produktioner till USA, Tyskland, Australien och Storbritannien.

Våra filmer och klipp är anpassade för att möta läroplanens riktlinjer. Alla filmer har pedagogiskt material och finns med svensk undertextning. I och med att vi riktar oss till skolor och organisationer har alla våra filmer och klipp institutionella rättigheter.

Kvalitetslogga

Vår filmvision

Genom film kan man påverka attityder samt engagera och stimulera inlärning av ny kunskap. Vår vision är att genom inspirerande och lärorika filmer öka kompetensen hos eleverna samt förbättra och underlätta inlärningen.

I vårt arbete värdesätter vi kvalitet högt och har därför en noggrann produktionsprocess – från idé till färdig film. Faktagranskning och utvärdering från lärare, elever och ämneskunniga är en viktig del av vårt arbete. Här kan du se mer hur vi arbetar.

Vår vision är att varje elev ska nå sina mål och vi strävar därför efter att förmedla kunskap på ett sätt som är lätt att ta till sig. Vi vet att eleverna tar till sig kunskap och information på olika sätt. Film är ett sätt som underlättar för många elever.

Utöver våra filmer erbjuder vi även pedagogiskt material som till exempel diskussionsfrågor, uppgifter, minilektioner, elevmallar, quiz och manus som kan användas som förberedelse, repetition och fördjupning. Från och med hösten 2020 har alla utbildningsfilmer och utbildningsklipp dessutom en färdig Kahoot! som du kan använda.