Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Våra varumärken

Kunskapsmedia LogoKunskapsmedia

Kunskapsmedias breda utbud av utbildningsfilmer riktar sig främst till äldre elever i högstadiet och gymnasiet. Här hittar du filmer om allt från tekniska lösningar till kroppens funktioner och kemiska kretslopp. Filmernas längd är anpassad för att läraren ska hinna visa dem under en lektion, med efterföljande diskussion. Alla filmer har en tydlig koppling till den svenska läroplanen.

Med pedagogiska animationer och grafik, tydliga kapitelindelningar och kompletterande handledningar till filmerna vill vi förbättra och underlätta inlärningen hos eleverna.

Solfilm Media Logo

Solfilm Media

Solfilm Media erbjuder pedagogiska och lärorika utbildningsfilmer i de flesta skolämnen, men riktar sig numera främst till elever på låg- och mellanstadiet. Den kortare längden på filmerna gör det enklare för eleverna att behålla fokus, och de fungerar utmärkt som introduktion eller repetition av ett ämne. Varje film har en tydlig koppling till den svenska läroplanen och kompletteras med en handledning.

Hos Solfilm Media hittar man bland annat den populära serien ”Vi lär oss om”.

ETS Media LogoETS Media

ETS Media erbjuder dokumentärer som riktar sig till högstadium och gymnasium, samt spelfilmer för alla åldrar. Alla filmer är kopplade till läroplanen och många även till de globala målen. Alla filmer kompletteras med en längre fördjupande filmhandledning.

Filmerna ska ge en inblick i aktuella samhällsfrågor, ge nya perspektiv på historiska händelser samt uppmuntra eleverna till diskussion och reflektion. Filmerna, diskussionerna och fördjupningsuppgifterna ska dessutom stimulera till ett kritiskt tänkande.

Eduklips Logo

Eduklips

Eduklips har utbildningsklipp inom de flesta skolämnen, för grundskola och gymnasium. Utbildningsklipp är ett viktigt verktyg för lärare och elever för att kunna introducera, inspirera, förklara eller repetera något – även när tiden är knapp. Alla de korta faktafilmerna (3–6 minuter) har en tydlig koppling till den svenska läroplanen.

Till utbildningsklippen finns pedagogiska verktyg som till exempel Klippkoll, Eduklips minilektion (GOTD) och olika elevmallar som kan skrivas ut, för eleverna att fylla i.

Medix

Medix filmer täcker de flesta av skolämnena för grundskola och gymnasium. I utbudet finns många dramatiserade filmer som skildrar historiska händelser och personer. Här finns ofta ett svenskt fokus och egenfilmat material. 

Alla filmer kompletteras med en lektionsplanering. Målet med filmerna är att de alltid ska väcka intresse och engagemang – även när de berör svåra ämnen.