Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Våra varumärken

Kunskapsmedia LogoKunskapsmedia

Våra filmer kan handla om allt från extremism och ätstörningar till kroppens funktioner och kemiska kretslopp. Utbudet är brett med filmer i de flesta skolämnen och riktar sig från förskola upp till gymnasium. Filmerna har en studiehandledning som är kopplad till den svenska läroplanen.   Kunskapsmedia producerar utbildningsfilmer på ca 15 min, men har även längre dokumentärer från bland annat BBC. Varje utbildningsfilm har en tydlig koppling till den svenska läroplanen.

Solfilm Media Logo

Solfilm Media

Solfilm Media erbjuder elever och lärare lärorika utbildningsfilmer i alla skolämnen. Filmerna är oftast 10-20 minuter långa. Längden på filmerna gör att eleverna behåller fokus och underlättar för lärarna vid introduktion eller som repetition. Varje film har en tydlig koppling till den svenska läroplanen och kompletteras med en studiehandledning.

Bland filmerna vi producerar finns bland annat den populära serien ”Vi lär oss om", en serie som är anpassad för grundskolans olika årskurser. Vi köper även in filmer från producenter i andra länder som vi bearbetar för att passa den svenska läroplanen. 

 
ETS Media LogoETS Media

ETS Media erbjuder längre dokumentärfilmer som riktar sig till högstadium och gymnasium, samt spelfilmer för alla åldrar. Alla filmer har läroplanskopplingar och en längre filmhandledning.

Filmerna ska ge en inblick i aktuella samhällsfrågor och uppmuntra eleverna till diskussion och reflektion samt stimulera till ett kritiskt tänkande.  

Eduklips Logo

Eduklips

Eduklips erbjuder korta utbildningsklipp – ett viktigt verktyg för lärare och elever för att kunna introducera, inspirera, förklara eller repetera något, även när tiden är knapp.
Utbildningsklippen är korta faktafilmer, oftast mellan 3–5 minuter långa. Varje utbildningsklipp har en tydlig koppling till den svenska läroplanen.

Sedan 2020 har alla utbildningsklipp elevhandledningar (Klippkoll), manus och färdiga Kahoot!
Utvalda klipp har även Minilektioner (Grej Of The Day). Vill du skapa egna Minilektioner? Ladda hem din mall här.
I filmpresentationen listas vad som finns.

Sedan lanseringen av Eduklips utbildningsklipp 2017 pekar statistiken på användandet rakt uppåt – vi vet att våra utbildningsklipp fungerar!