Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Våra varumärken

Kunskapsmedia LogoKunskapsmedia

Kunskapsmedia producerar och distribuerar utbildningsfilmer för skolan. Filmerna kan handla om allt från tekniska lösningar till kroppens funktioner och kemiska kretslopp. Utbudet är brett med filmer i de flesta skolämnen, för förskolan upp till gymnasiet. Filmerna är ca 15 minuter långa för att smidigt kunna användas under en lektion. Varje film har en tydlig koppling till den svenska läroplanen.

Med pedagogiska animationer och grafik, kapitelindelningar och handledningar till filmerna är vårt mål att förbättra och underlätta inlärningen hos eleverna.

Solfilm Media Logo

Solfilm Media

Solfilm Media erbjuder pedagogiska och lärorika utbildningsfilmer i de flesta skolämnen för alla åldrar. Filmerna är 10–20 minuter långa, då längden hjälper eleverna att behålla fokus. Varje film följer den svenska läroplanen och kompletteras med en handledning.

Bland filmerna vi producerar finns bland annat den populära serien ”Vi lär oss om”. Vi köper även in filmer som vi bearbetar för att passa den svenska läroplanen.

ETS Media LogoETS Media

ETS Media erbjuder dokumentärer som riktar sig till högstadium och gymnasium, samt spelfilmer för alla åldrar. Filmerna är kopplade till läroplanen och många även till de Globala målen. Varje film kompletteras med en längre fördjupande filmhandledning.

Filmerna ska ge en inblick i aktuella samhällsfrågor, ge nya perspektiv på historiska händelser samt uppmuntra eleverna till diskussion och reflektion. Vi vill stimulera eleverna till ett kritiskt tänkande.

Eduklips Logo

Eduklips

Utbildningsklipp är ett viktigt verktyg för lärare och elever för att kunna introducera, inspirera, förklara eller repetera något – även när tiden är knapp. Eduklips har utbildningsklipp inom de flesta skolämnen, för grundskola och gymnasium. Alla de korta faktafilmerna (3–6 minuter) har en tydlig koppling till den svenska läroplanen. Till utbildningsklippen finns pedagogiska verktyg som till exempel Klippkoll, Eduklips minilektion (GOTD) och Undersök djuret.

Vill du skapa egna Minilektioner? Ladda hem din mall. Vill du använda våra elevmallar? Undersök djuret laddar du hem här. Undersök högtiden laddar du hem här. Undersök staden laddar du hem här.

Medix

Medix producerar utbildningsfilmer och klipp för skolan. Vår inriktning är vetenskap, historia och samhällsfrågor. Vi försöker alltid hitta det lilla extra med våra produktioner – från dramatiseringar till pedagogiska animeringar.

Filmerna har alltid en svensk anknytning. De ska väcka intresse och engagemang, även om de berör svåra ämnen. Vi tror på att bra filmer skapar bra diskussioner!