Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vill du skriva filmhandledningar?

Varje år ger Kunskapsmedia Group ut ca 100 spelfilmer, utbildningsfilmer, dokumentärer och utbildningsklipp för grundskolan och gymnasiet. Vi letar efter bra skribenter som kan skriva våra filmhandledningar! Alla våra filmer har ett pedagogiskt material, men beroende på filmens innehåll skiljer sig upplägget: Spelfilmer, dokumentärer och utbildningsfilmer har (ibland omfattande) filmhandledningar, medan utbildningsklippen har olika slags kortare material.

Kunskapsmedia och Solfilm Media – filmhandledningar med många uppgifter

Kunskapsmedia och Solfilm Media har många egenproducerade utbildningsfilmer, men ibland köper vi även in film som vi anpassar enligt den svenska läroplanen. De flesta av våra utbildningsfilmer är ca 12–15 min långa. Våra filmhandledningar har en ordlista, diskussionsfrågor, olika fördjupningsuppgifter och quiz! Det finns även ett Kahoot! till varje film. För att själv bilda dig en uppfattning om våra filmhandledningar kan du klicka här eller här för exempel.

ETS Media – fördjupande filmhandledningar

ETS Media köper in både spelfilmer och längre dokumentärer. Våra filmhandledningar brukar vara längre och ha fler fördjupningsuppgifter. De fokuserar mer på diskussion och reflektion samt till kritiskt tänkande. För att själv bilda dig en uppfattning om våra filmhandledningar kan du klicka här eller här för exempel.

Eduklips – pedagogiska material som passar korta faktafilmer

Eduklips har många egenproducerade utbildningsklipp, men ibland köper vi även in korta klipp som vi anpassar enligt den svenska läroplanen.

Varje utbildningsklipp brukar vara 3–6 min långa, beroende på ämne och har flera pedagogiska material, som till exempel:

  • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
  • Lärarhandledning
  • Kahoot!
  • Eduklips minilektion (en "Grej of the Day" att använda med utbildningsklippet)
  • Olika elevmallar, som Undersök högtiden, Undersök djuret, Undersök staden och Gissa spåret!

För att själv bilda dig en uppfattning kan du klicka här eller här för exempel på hur Klippkoll kan se ut. Här kan du se exempel på hur Eduklips minilektioner kan se ut. Här hittar du även ett exempel på speciell elevhandledning, Koll på kroppen!

Vill du skriva filmhandledningar åt oss?

Tycker du att det här låter som ett utvecklande och roligt frilansarbete? I så fall får du gärna kontakta oss på info@kunskapsmediagroup.se.

Ange "Handledning" i ämnesraden och berätta kort om dig själv och din bakgrund:

  • Har du tidigare erfarenheter av att skriva pedagogiska texter, och i så fall vilka?
  • Har du några arbetsprover som du vill att vi ser?
  • Har du erfarenhet av att arbeta som till exempel lärare? På vilket sätt och i vilket/vilka ämnen och årskurser?

Vi går igenom din ansökan och återkopplar till dig så snart som vi kan. Självklart erbjuds ersättning efter överenskommelse.