Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

New York City

I det här programmet besöker vi staden New York. Vi dyker ner i olika stadsdelar och lär oss om deras särdrag; som Harlem, Bronx, Little Italy och Queens. Vi träffar några New York-bor och lär oss om varför New York är en världsstad och viktig såväl ekonomiskt som kulturellt.

Artikelnummer
SOL7337
200,00 kr

I det här programmet besöker vi staden New York. Vi lär oss om varför New York är en världsstad och viktig såväl affärsmässigt som kulturellt.

Undervisningen i Geografi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Syftet med undervisningen i ämnet Geografi enligt läroplan

• Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.
• Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.
”Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges-och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.”


Undervisningen i Engelska (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
• Talad engelska och texter från olika medier.
• Talad engelska med viss regional och social färgning.
• Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
• Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto