Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Junis annorlunda liv – en klimatsmart långsegling

Möt 10-åriga Juni och hennes lillasyster Nora-li på deras livs resa. Tillsammans med sina föräldrar ger de sig ut på en långsegling för att se världen. Förutom att besöka nya platser lär de sig också om krafter, energi och klimatsmart resande.

I filmen följer du familjen en bit på resan mot Atlanten och ser hur vardagen kan vara på en segelbåt. Du lär dig även om några av de praktiska lösningarna som familjen använder för att kunna leva och resa på ett hållbart sätt.

Filmen fungerar som diskussionsunderlag kring vitt skilda frågor om exempelvis barns villkor i olika livssituationer, miljö, fysik och teknik.

Filmen tangerar de globala målen för hållbar utveckling nr 7 och 12.
Artikelnummer
ETS5205
200,00 kr

Möt 10-åriga Juni och hennes lillasyster Nora-li på deras livs resa. Tillsammans med sina föräldrar ger de sig ut på en långsegling för att se världen.

GEOGRAFI


Undervisningen i ämnet Geografi ska ge eleverna förutsättningar att ut­veckla

 • kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling

Geografi, åk 1–3, centralt innehåll:
Att leva i världen

 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och livsmedel.

Geografi, åk 4–6, centralt innehåll:
Hållbar utveckling

 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

FYSIK

Undervisningen i ämnet fysik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället

Fysik, åk 4–6, centralt innehåll:
Fysiken i naturen och samhället

 • Energiformer samt olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön.
 • Krafter och rörelser som kan observeras och mätas i vardagssituationer.
 • Några upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

TEKNIK

Undervisningen i ämnet Teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,
 • kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion

Teknik, åk 1–3, centralt innehåll:
Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

Teknik, åk 4–6, centralt innehåll:
Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö, till exempel vatten- och avloppssystem och system för återvinning. Hur systemen har förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.

HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP

Hem- och konsumentkunskap, åk 4–6, centralt innehåll:
Levnadsvanor

 • Resurshushållning. Ställningstaganden vid val och användning av livsmedel och andra varor. Hur produktion, transport och återvinning av livsmedel och andra varor påverkar människors hälsa, ekonomi och miljö.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in