Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Förintelsen

I den här filmen ska vi lära oss om det fruktansvärda folkmord som skedde i skuggan av andra världskriget – Förintelsen. Hur kunde det tyska folket och resten av världen tillåta utrotningen av nästan ett helt folkslag? Med hjälp av överlevaren Livia Fränkel tar vi oss igenom händelserna mellan åren 1933 och 1945. Vi lär oss bland annat om kristallnatten, dödsmarscher och koncentrationsläger. Vi går också igenom begrepp som antisemitism och getto. Till sist får vi se nazisterna ställas inför rätta under Nürnbergprocessen.

En film som ger en översikt över förintelsens förlopp, för elever i högstadiet och gymnasiet.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!

Kapitel:
Inledning (00:00–01:59)
Antisemitismens historia (01:59–03:28)
Nazismens antisemitism (03:28–07:20)
Koncentrationsläger (07:20–08:30)
Judiska getton (08:30–11:07)
Insatsgrupperna (11:07–12:12)
Förintelseläger – den slutgiltiga lösningen (12:12–18:33)
Krigets slut (18:33–19:33)
Hur kunde det ske? (19:33–21:10)
Nazisterna ställs inför rätta (21:10–22:22)
Vi får aldrig glömma (22:22–SLUT)

"Jag tycker det var en jättejobbig film att titta på. Blev så himla arg och ledsen!! Viktig film att ha sett! Jag tyckte om att lyssna på henne som överlevt, för hon berättade så att det kändes så levande. Allt var bra förklarat." 
– Elev, åk. 9

“Filmen ger en god översikt över förintelsen och antisemitismens historia. En pedagogisk genomgång som väcker många känslor. Filmen synliggör den avhumanisering som skedde, där berättelser från en överlevande blandas med obehagliga bilder. Jag tror att filmen kan ge många elever en ökad förståelse för de brott mot mänskliga rättigheter som skedde under förintelsen. Obehagligt, relevant och pedagogiskt.” 
– Historielärare, gymnasiet


Artikelnummer
SOL7524
200,00 kr

Med hjälp av överlevaren Livia Fränkel tar vi oss igenom händelserna mellan åren 1933 och 1945. Vi lär oss bland annat om kristallnatten, dödsmarscher och koncentrationsläger.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950
• De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Hur historia används och historiska begrepp
• Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.


Historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll (gymnasiet)
Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.


Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in