Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Europas delar: Östra Europa

I den här filmen ska vi lära oss om östra Europa och länderna Ryssland, Belarus, Ukraina, Moldavien, Rumänien, Bulgarien och en liten del av Turkiet. Vi går igenom regionens klimat, geografi och historia. Vi lär oss till exempel om Europas högsta berg Elbrus, och vilka råvaror som finns under marken i östra Europa. Sedan lär vi oss lite om varje land, som att den största markytan i Moldavien används till åkermark och att om du skakar på huvudet i Bulgarien så betyder det ”ja” och om du nickar så betyder det ”nej”!

En film som introducerar östra Europa för elever i främst mellanstadiet när de läser ämnena geografi och historia.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!
https://create.kahoot.it/share/europas-delar-ostra-europa/7a8b08ce-f85c-46dc-bd7c-b5e7f64b3c40

Kapitel:
Inledning (00:00–02:22)
Natur och klimat (02:23–05:18)
Historia, befolkning och resurser (05:19–09:24)
Länderna i östra Europa (09:25–15:56)
Sammanfattning (15:57–Slut)


“Jag gillar filmen. Bra att filmen är uppdelad i olika kapitel. Pedagogiskt upplagd.”
– Lärare, mellanstadiet


“Den är bra för man lär sig saker om länderna!”
– Elev, åk 6


“Man lär sig grejer som man kanske inte visste innan.”
– Elev, åk 6


Artikelnummer
KMEDIA1807
200,00 kr

I den här filmen ska vi lära oss om östra Europa och länderna Ryssland, Belarus, Ukraina, Moldavien, Rumänien, Bulgarien och en liten del av Turkiet.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Livsmiljöer
• De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
• Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Livsmiljöer
• Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Hur historia används och historiska begrepp
• Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in