Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Europa – en överblick

Den här filmen ger dig en överblick över Europa! Vi börjar med att titta på världsdelens geografi och klimat. Vi lär oss till exempel att Europa kan ses som en enda stor halvö som sträcker sig ut i Atlanten – och att klimatet i världsdelen påverkas en hel del av vattnet. Sedan tittar vi på Europas historia, befolkning och resurser. Till sist tar vi en rundresa i Europa, där vi får en kort sammanfattning över varje region och besöker ett land i den regionen.

En film för elever i mellanstadiet och högstadiet när de läser ämnena geografi och historia.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!
https://create.kahoot.it/share/europa-en-overblick-1846km/7c16f4c5-b137-41e4-89fc-d4159589afb1

Kapitel:
– Inledning (00:00–01:27)
– Natur och klimat i Europa (01:28–05:01)
– Historia, befolkning och resurser (05:02–09:15)
– En rundresa i Europa (09:16–15:52)
– Sammanfattning (15:53–Slut)

“Mycket pedagogiskt upplagd. Indelad i tydliga kapitel så att eleverna vet vad de ska lyssna efter. Bra med stödord och sammanfattning. Jag önskar fler sådana informativa filmer även i de andra SO-ämnena!”

– SO-lärare, mellanstadiet

“Bra som inledning på ett arbete om Europa. En bra berättarröst med bra ordval som inte är för svårt för eleverna att förstå. Kan tänka mig att båda filmerna kan användas i förberedelseklasser och SFI.”
– SO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
KMEDIA1846
200,00 kr

En översiktsfilm om Europa! Vi kommer gå igenom Europas klimat, geografi, befolkning och historia, samt lära oss lite mer om de största länderna i Europa!

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Livsmiljöer
De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Livsmiljöer
Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Hur historia används och historiska begrepp
Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in