Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Europas delar: Norra Europa

I den här filmen ska vi lära oss om norra Europa och länderna Island, Norge, Danmark, Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Vi går igenom regionens klimat, geografi, historia, befolkning och resurser. Vi får till exempel lära oss att Golfströmmen påverkar klimatet i regionen och att länderna i norra Europa har en lång gemensam historia. Sedan lär vi oss lite om varje land, som att basket är Litauens nationalsport och att Island har en lag som säger när alla landets ungdomar ska komma hem på kvällen!

Det här är en film för elever i mellanstadiet och högstadiet när de läser ämnena geografi och historia.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!
https://create.kahoot.it/share/europas-delar-norra-europa-1808km/5fbdd5a7-7688-470a-a768-5e029f4b51b8

Kapitel:
Inledning (00:00–02:19)
Natur och klimat (02:20–05:46)
Historia, befolkning och resurser (05:47–08:43)
Länderna i norra Europa (08:44–16:47)
Sammanfattning (16:48–SLUT)

“Bra och pedagogisk! Jag uppskattar att den följer kursplanen så bra.”
– SO-lärare, mellanstadiet

Artikelnummer
KMEDIA1808
200,00 kr

I den här filmen ska vi lära oss om norra Europa och länderna Island, Norge, Danmark, Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Livsmiljöer
- De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
- Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
- Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
- Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Livsmiljöer
- Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
- Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Hur historia används och historiska begrepp
- Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto