Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Den stora återställningen: Vår världsbild

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som någonsin antagits: Avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa – och lösa klimatkrisen.

I det här utbildningsklippet förklarar genetikern och miljöaktivisten David Suzuki varför vi måste ändra vår världsbild. Istället för en egocentrisk världsbild behövs en ekocentrisk världsbild, där naturens samspel står i fokus.

Pedagogiska och färgstarka animationer förstärker budskapet.

Till detta utbildningsklipp finns:

  • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har i december 2021 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
  • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
  • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
  • Lärarhandledning
  • Manus
Artikelnummer
EDU991208
0,00 kr

I det här utbildningsklippet förklarar genetikern och miljöaktivisten David Suzuki varför vi måste ändra vår världsbild.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Beslutsfattande och politiska idéer

  • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.
  • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Natur och samhälle

  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi. Biologin och världsbilden
  • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Utbildningsklippet passar Naturvetenskapsprogrammet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto