Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Den stora återställningen: Ekonomin

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som någonsin antagits: Avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa – och lösa klimatkrisen.

I det här utbildningsklippet ger ekonomen Armine Yalnizyan sin personliga bild av vårt svårt dysfunktionella ekonomiska system – och vad vi måste göra för att kunna överleva 2000-talet.

Pedagogiska och färgstarka animationer förstärker budskapet.

Till detta utbildningsklipp finns:

 • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har i december 2021 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar: 
 • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
 • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
 • Lärarhandledning
 • Manus
Artikelnummer
EDU991207
0,00 kr

I det här utbildningsklippet ger ekonomen Armine Yalnizyan sin personliga bild av vårt svårt dysfunktionella ekonomiska system – och vad vi måste göra för att kunna överleva 2000-talet.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Samhällsresurser och fördelning

 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld. Beslutsfattande och politiska idéer
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Undervisningen i hem- och konsumentkunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Konsumtion och ekonomi

 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Utbildningsklippet passar Ekonomiprogrammet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto